Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu

Dom Wczasów Dziecięcych nr 1 w Piwnicznej

Zarząd Wojewódzki TPD w Nowym Sączu

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu

Urząd Miasta w Nowym Sączu

Dom Kultury Kolejarza w Nowym Sączu

Rada Rodziców oraz pracownicy MDK w Nowym Sączu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ATMA"  w Nowym Sączu

KONSPOL"  z Nowego Sącza

NOWOMAG"  z Nowego Sącza

BARITPOL"  z Nowego Sącza

RAPID"  z Moszczenicy

FAKRO"  z Nowego Sącza

Al.-Plast" Rytro - Wiesław Pawlik

"LACH" - Halina i Jerzy Leszczyńscy

"Promyczek Dobra"

Restauracja "BONA" - Zofia Korczyńska